Znalecké Posudky
Znalecké posudky

Znalecké posudky

Ing. Rastislav Doboš

Súdny znalec s viac ako 10-ročnou praxou zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 910564 zo dňa 25.06.1996
pre odbor: Stavebníctvo
odvetvie: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností

Vypracujem kompletné znalecké posudky
- byty
- rodinné domy
- chalupy
- rekreačné chaty
- chatky
- budovy
- haly
- rôzne prevádzky vrátane príslušenstva
- pozemky (mimo poľnohospodárskych)

Ponúkam kvalitné, komplexné a rýchle vypracovanie znaleckých posudkov pre fyzické aj právnické osoby
na vaše nehnuteľnosti na všetky účely (kúpa, predaj, dedičské konanie, majetko-právne vysporiadanie,
hypotekárny úver, pre všetky finančné inštitúcie na území SR) v dodacej lehote podľa dohovoru.